Καλωσήρθατε στο helpdesk για τις υπηρεσίες έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Μέσα από τις σελίδες του helpdesk και του knowledgebase μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα υποστήριξης ή να βρείτε πληροφορίες στη γνωσιακή βάση για τα ακόλουθα θέματα:

  • Ορίζοντας 2020
  • Άλλα προγράμματα χρηματοδότησης (ιδιωτική χρηματοδότηση, ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα)
  • Πρόσβαση σε νέες αγορές & Enterprise Europe Network
  • Διαχείριση καινοτομίας
  • Διαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
  • Ανοικτή πρόσβαση

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και ως κόμβου του Εnterprise Europe Network και υποστηρίζουν όλους τους ελληνικούς φορείς και επιχειρήσεις στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία.